Generalforsamlingen

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Brande HK,
Onsdag den 25. maj kl. 19.00 i klublokalet i Brande Hallerne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning og godkendelse
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisorer og revisor suppleant
  8. Eventuelt

Forslag til dagsorden skal indleveres skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.