Formålet med BHK

Klubbens sportslige formål er, at der er plads til alle der er interesseret i at spille håndbold på et hvilket som helst niveau. Det betyder, at der skal være plads til at enhver spiller kan spille håndbold på det niveau, vedkommende kan og vil spille på. Det er samtidig klubbens formål at spille på et så højt niveau, der spillemæssigt er grundlag for.

Klubbens primære formål er det sportslige område. Klubbens sociale formål er at skabe sammenhold blandt spillere, trænere, ledere og andre med tilknytning til klubben. Det sociale formål er klubbens sekundære formål. Ligeledes er det klubbens formål at gøre det attraktivt for børn og unge at gøre håndboldsport til deres foretrukne fritidsbeskæftigelse. Klubbens administrative formål er at skabe og udvikle tilfredse ledere og trænere, samt at skabe initiativer, der giver klubben en god økonomi.

kisspng-handball-sticker-clip-art-decal-paper-handball-playgineering-5b847c07850146.7392220615354091595448
pngwave

Målsætning

Det er klubbens mål, at vi skal være repræsenteret med hold i alle ungdomsrækker. Det er dog målet, at der arbejdes på, at få så store rækker, så der er mulighed for at højne det spillemæssige niveau – for de spillere der kan og vil spille på det niveau, samtidig skal der være plads til “håndbold for sjov” – for de spillere, der kan og vil spille på dette niveau. For at opfylde dette mål, skal der være muligheder for at tilbyde spillerne alternativer til turneringen.

Håndbold for sjov

Sociale mål

Det er klubbens mål at skabe engagerede spillere, trænere og ledere, både i relation til håndboldspillet og klubben som sådan.
Det er klubbens mål at involvere flere personer i arbejdet i klubben. Det er klubbens mål, at Aktivitetsudvalget arbejder for at højne det sociale sammenhold og igangsætte arrangementer, som involverer klubbens medlemmer og forældre til ungdomsspillerne.
Der skal være generelt være plads til at spille “håndbold for sjov”. Dette er især for at bevare interessen for spillet for de yngste og ældste spillere.

Administrative mål

Det er klubbens mål at fastholde en sund økonomi og at oparbejde en solid likviditet, som kan gøre at der er mulighed for en vis grad af handlefrihed. Det er klubbens mål at satse på attraktive sponsorer. Det er klubbens mål at involvere gamle spillere samt andre med tilknytning til klubben i såvel det administrative arbejde som trænerabejdet. Det er klubbens mål at satse på en løbende uddannelse af gamle såvel som kommende træneremner. Det er klubbens mål at synliggøre sig i og udenfor klubben, f.eks. i aviserne, som festarrangører for byens firmaer m.m. Det er klubbens mål at skabe en håndboldklub i vækst – både hvad angår det sportslige, det sociale og det administrative (herunder bl.a. økonomi). Det er klubbens mål at sponsorpleje kommer i fokus. Der skal udarbejdes handlingsplan for, hvordan det kan føres ud i livet.