TRÆNERENS OPGAVER

FORVENTNINGER TIL TRÆNERE
– Brande Håndboldklub har følgende forventninger til trænere i klubben:

TEKNISK/TAKTISK INDSIGT
– Kunne bevare et roligt overblik over en træningsaften eller en kamp

FYSISK INDBLIK
– Have forståelse for det enkelte alderstrins formåen og derfor ikke stille højere krav end det er muligt at nå.

KUNNE PLANLÆGGE
– Kunne planlægge træningsaftner, så der er en hvis alsidighed, der gør at træningen aldrig bliver kedelig og ensformig.
– Kunne planlægge kørsel til turneringskampe m.v. så forældre i god tid er informeret om kørsel.
– Kunne informere om turneringskampe og træningskampe i god tid.
– Kunne informere om træningstider og specielt om ændringer af træningstider.

KUNNE ORGANISERE
– Det er vigtigt at inddrage så mange hjælpere som muligt. Det betyder, at man skal kunne give forældre og andre mindre opgaver, så man som træner ikke skal lave mere end nødvendigt selv.

KUNNE FORMIDLER/KOMMUNIKERE
– Det er vigtigt at information når frem rettidigt. Det giver klubben et dårligt renomè, hvis der er kiksere i informationen og selvfølgelig især hvis det gentager sig gang på gang.

FAGLIG VIDEN
– Det er vigtigt, at deltage i relevante temaaftner og kurser, så vidt det er muligt. Det betyder, at man skal gøre op med sig selv, om man vil ofre den tid det tager, og om der er økonomiske muligheder fra klubbens side. Men her skal trænerne også benytte hinanden og udveksle idéer og synspunkter. Det skal tages positivt, hvis en anden træner eller ungdomskonsulenten kommer og giver sit synspunkt på et træningsforløb eller en kamp.

HAVE PÆDAGOGISK/PSYKOLOGISK INDSIGT
– Det drejer sig først og fremmest om at være klar over, hvilket alderstrin man har med at gøre, og derfor prøve at sætte sig i spillernes sted.

HOLDLEDERNES OPGAVER

FØR AFREJSE /KAMP
– Kørsel: Hvem kører, tidspunkt for kørsel, hvis forældre kører, kender alle vejen og stedet og evt. telefonnr. På spillested.
– Spilletidspunkt – spillested.
– Er alle spillere mødt op?
– Spillerdragt.
– Væske.

OMKLÆDNING/OPVARMNING
– Udlevere spilledragt.
– Opvarmingsbolde (antal).
– Ved hjemmekampe, er kampbold ok?
– Udfylde holdkort.
– Samle værdigenstande til samlet opbevaring.
– Opmuntre spillere.
– Hjælpe med evt. Små skader.
– Samle opvarmingsbolde (antal) afleveres samme sted som afhentning.
– Væske.

UNDER KAMPEN
– Væske på plads.
– Være positiv overfor spillerne og opmuntre.
– Hjælpe trænere med evt. 1. hjælp.
– Ved evt. skade – hjælp den tilskadekomne, og hvis nødvendigt tage med til læge – ved børn orienteres forældre om hvad der er sket.

EFTER KAMPEN
– Udlevere værdigenstande.
– Samle spillertøj m.m. samt sørge for vask – lave liste over spillere som vasker tøj.
– Vær sidste mand som forlader omklædningsrummet (er der glemt noget).
– Fordele evt. Kørepenge.
– Organisere hjemkørsel.
– Evt. i samarbejde med trænere lave presseomtale.

ANDRE TING
– Om muligt deltage i mindst 1 gang ugentlig træning.
– Medvirke til at skabe en god og positiv holdning – stemning, godt kammeratskab og sammenhold.
– Sikre at der er styr på bolde og overtrækstrøjer.
– Sammen med træneren sikre at påsætning til dommerbord er i orden.

TRÆNERKURSER M.V.
– Tilbud om kurser m.v. udsendes løbende pr. mail.
– Kursustilbud og tilmeldinger håndteres af bestyrelsen.
– I forbindelse med tilmelding vurderer bestyrelsen om kurset er relevant.
– Der er ingen max på antal kurser pr. træner i løbet af en sæson.

TRÆNERANSÆTTELSER
– Det er målet, at ansættelse af trænere i seniorafdelingen skal ske senest 31.12. Ansættelsen skal gerne omfatte en 2-årig periode.
– Ungdomsafdelingens trænere skal gerne være på plads senest 1. marts.

FORÆLDREMØDER OG INFORMATION TIL FORÆLDRE
– Ved sæsonstart bør der indkaldes til forældremøder for hvert hold, hvor der redegøres for det kommende års aktiviteter. Det tilstræbes at inddrage forældre i holdenes arbejde.
– Forældrene informeres i øvrigt via hjemmesiden om de aktiviteter og turneringer, som holdene deltager i.
– Klubben betaler for 2 kander kaffe/the for hvert hold til forældremøderne.

ÅRETS AKTIVITETER
– Det tilstræbes, at spillerne og forældrerepræsentanter inddrages i de aktiviteter, som klubben arrangerer.
– Aktivitetsplanen revideres løbende på klubbens hjemmeside.